Unser Team

Axel Beimdiek                                                                      
CEO

PPL - IR
 
Svitlana Beimdiek

Compliance Manager
Buchhaltung
Johannes Marx 
Head of Training

Cpt. Challenger
ATPL (A)
FI - PPL, CPL, IR
FI - FI, FI - Examiner
TRI - Challenger CL30
 
Daniel Bechtum

Chief Flight Instructor

ATPL(A)
Cpt. LJ35
SEP/MEP - PIC/IR
FI - PPL, CPL, MEP, IR
FI - FI
Mojtaba Ostadnia

Chief Theoretical Knowledge Instructor

EASA CPL/ IR Frozen ATPL(A)
ICAO CPL/ IR (A)
SEP/MEP - PIC/ IR 
FI - PPL, CPL, Night, IR, CRI
FI - FI
Anita Dhungana

OPS Manager ATO 
FNPT Manager


ICAO & EASA CPL(A)
SEP/MEP - PIC/IR
 
Surya Prakash Tirusala

Base Manager EDKB
PPL Manager EDKB


CPL/IR frozen ATPL
SEP/MEP - PIC/IR
FI - PPL, CPL
FI - FI

 
Gerhard Bruns
Deputy Head of Training(EDFE)
ATPL (A) 
SEP/MEP - PIC/IR
FI - PPL, CPL, MEP, IR
FI - FI
Anjith Sudhakaran

PPL(A)
SEP - PIC/IR
FI - PPL(A)
 

Reinhard Müller

CPL/IR
FI - PPL, CPL, IR
 
Konrad Michta

Base Manager EDFE
PPL Manager EDFE

PPL(A)
Renée Spencer

Deputy Base Manager EDFE
Frederic Menke

Base Manager EDGS
Project Management
Deputy 
Compliance Manager
Genita Pireci

Trainee
Carina Zeiler

Buchhaltung
Rechnungswesen
Finanzen
Yannick Hombach

PPL Manager EDGS


PPL(A)
 
Mareike Laucher

Operation EDKB
Willi Schulz
 

PPL(A)
SEP - PIC
FI - PPL, TMG, Night
Freelance Flight Instructors

 
Georg Müller                                                                  

PPL (A), MEP-IR,
Cessna/SET-IR,
Acrobatics
FI - PPL, IR 
FI - FI 
CRI/CRE Cessna SET
IRE(A)
Senior Examiner LBA D-2941
 

Richard Andrews
 

CPL/IR frozen ATPL
SEP/MEP - PIC/IR
FI - PPL
Norbert Onnenberg

SEP/MEP - PIC/IR
FI - PPL, CPL, IR
FI - FI
FAA CFII
Wolfgang Hatzmann

PPL(A)
FI - PPL
FI - FI
CRE SEP - TMG
FI - UL
UL - Examiner
 
      Willi Schulz
 

PPL(A)
SEP - PIC
FI - PPL, TMG, NightClass and Type Rating  Flight Instructors

 

Robert Fahrenschon

CRI Cessna SET                                                                                                                                           


 

Jan Kurz
 
CRI PC 12 & TBM     
              
                                                   
 
Hans Jörg Wenzel
CRI PC 12 & TBM
FI - PPL, CPL, MEP, IR
 

 


 
Holger Scheithauer

TRI Falcon 2000 EX EASy
  Alexander Moog

TRI LJ 55
  Rene Petersen

CRI PC 12
  Wolfgang Bartels

TRI EMB 500/505
  
Wolfgang Klein

CRI Cessna SET